امروز : یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

hum. tablighi

Venue

Conf 2

Cross Ref


Jahad1

پوستر همایش
حضور و سخنرانی Prof. Faruk Abdullah Karim Mirza در کنفرانس
1396/01/06

احتراماً به اطلاع می رسا ند ریاست محترم دانشگاه دولتی Garmian از کردستان عراق در کنفرانس حضور به عمل آورده و شرکت کنندگان عزیز می توانند از سخنرانی ایشان بهره مند گردند.