امروز : یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

hum. tablighi

Venue

Conf 2

Cross Ref


Jahad1

پوستر همایش
دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر رسما برگزار میکند
1395/11/26

به اطلاع پژوهشگران عزیز میرساند  دانشگاه دولتی جامع علمی کاربردی شوشتروابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری این کنفرانس را در مورخ 28 اردیبهشت 1396 در تالار همایش پردیس بین الملل دانشگاه شیراز به طور رسمی با حمایت دانشگاه ها و مراکز علمی معتبرذکر شده در وبسایت کنفرانس برگزارمی نماید و واحد پردیس بین الملل نقشی در برگزاری کنفرانس ندارد.