امروز : یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

hum. tablighi

Venue

Conf 2

Cross Ref


Jahad1

پوستر همایش
فرماندار شهرستان شوشتر به جمع حامیان و کمیته علمی کنفرانس پیوست
1395/11/21

با کمال افتخار به استحضار پژوهشگران عزیز میرساند جناب اقای دکتر مصطفی سمالی فرماندار شهرستان شوشتر به جمع حامیان و کمیته علمی کنفرانس پیوستند.