امروز : یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

hum. tablighi

Venue

Conf 2

Cross Ref


Jahad1

پوستر همایش
ریاست دانشگاه دولتی جامع علمی کاربردی خوستان به کمیته علمی کنفرانس پیوست
1395/11/21

احتراماً به دین وسیله به استحضار پژوهشگران عزیز میرساند که با توجه به سطحی بالای علمی کنفرانس ریاست محترم دانشگاه دولتی جامع علمی کاربردی خوستان جناب آقای دکتر مسعود خدا پناه نیز عنایت فرموده و به جمع حامیان و کمیته علمی کنفرانس پیوستند.