امروز : پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶

Venue

Conf 2

Cross Ref


Jahad1

Civilica (2)

پوستر همایش
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به حامیان علمی معنوی کنفرانس پیوست
1396/01/17

احتراماً به استحضار می رساند پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی  تهران به جمع حامیان علمی معنوی کنفرانس پیوست. شرکت کنندگانی که مقالات آنها در کنفرانس پذیرفته شده است میتوانند از طریق پنل کاربری خود بخش خدمات جهت نمایه سازی مقاله خود در پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی و یا درخواست برای صدور گواهی از این ارگان اقدام نمایند.